Intervju med Överläkare/Docent Göran Solders

Intervju med Professor Lena Hjelte

”Det finns ett behov av ökad tydlighet och transparens”

Ny modell för betalningsvilja för läkemedel mot sällsynta sjukdomar

"Tillgången på läkemedel är ojämlik"

"Avsikten är att lämna ett väl förankrat förslag"

BESÖK VÅR YOUTUBEKANAL