Det skrivs och debatteras flitigt i frågan om tillgången till läkemedel och behandling för patienter med sällsynta sjukdomar. Här finner du ett urval artiklar från senaste årens debatt.

Life-time.se, 27 juni 2018

Ska oro för framtida kostnader få bromsa forskning?
I framtiden finns risk att TLV säger nej till subvention för läkemedel under utveckling som botar svår sjukdom. Har patienter som deltar i forskningsprogrammet då rätt att fortsätta få läkemedlet på sjukhusets bekostnad? Redan finns exempel där sjukhus avstått från kliniska prövningar på grund av oro för potentiella höga kostnader i framtiden, skriver Life-time.se. Läs mer

Dagens Medicin, 25 juni 2018

God vård innebär att sällsynta sjukdomar ges resurser
Sverige behöver ta ett nationellt ansvar så att människor med sällsynta diagnoser också kan få ta del av forskning och nya läkemedel, skriver Tove Godskesen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Läs mer

Dagens Medicin, 11 juni 2018

Så kan särläkemedel finansieras
Läkemedelsutredningen ser i huvudsak tre alternativ för hur finansiering av läkemedel i introduktionsfasen kan gå till. En slutdiskussion pågår, skriver Toivo Heinsoo, ordförande för Läkemedelsutredningen. Läs mer

Dagens Medicin, 11 juni 2018

Vem ska betala när prövningen är i mål?
Det är oklart vem som bör stå för kostnaden för behandling av försökspersoner efter det att en klinisk prövning har avslutats, skriver Mikael Hoffmann, vid stiftelsen Nepi och Svenska läkarsäll­skapets kommitté för läke­medels­frågor. Läs mer

Life-time.se, 30 maj 2018

Samhällsekonomi måste styra besluten
Besluten om vilka läkemedel som ska subventioneras måste i framtiden fattas av personer från fler samhällssektorer. Olika perspektiv är nödvändiga för att kunna göra den svåra sammanvägningen av medicinska, etiska, ekonomiska och praktiska aspekterna som en ny läkemedelsbehandling innebär, skriver Anders Blanck, VD på LIF i sin senaste ledare. Läs mer

Neuro, 26 maj 2018

Finansiering av dyra särläkemedel
Hur ska dyra särläkemedel för sällsynta diagnoser finansieras? Kristina Niemi, kanslichef på Neuro mötte neurologen Rayomond Press och Gustav Befrits i NT-rådet som tar beslut om särläkemedelshanteringen i Sverige. Läs mer

Dagens Medicin, 23 maj 2018

Dyra läkemedel hotar viktig forskning
Svenska universitetssjukhus stoppar patienter från att ingå i studier på läkemedel som kan rädda liv - det kan bli för dyrt på sikt. Läkare varnar för att forskningen hotas, skriver Dagens Medicin. Läs mer

Life-time.se, 17 maj 2018

En plan för att stärka Life Science i Sverige
Sverige måste agera kraftfullare inom en rad områden för att landet ska fortsätta att ligga i framkant inom Life Science i en starkare internationell konkurrensen. Det anser de tre organisationerna Swedish Medtech, SwedenBio och LIF – de forskande läkemedelsföretagen i en ny handlingsplan för Life Science, skriver Life-time.se. Läs mer

Skövde nyheter, 10 maj 2018

Sällsynta diagnoser har ”trillat mellan stolarna”
Ett center för sällsynta diagnoser finns i Västra Götaland regionen, men det har klena resurser. –Det verkar vara ett typiskt ärende som trillat mellan stolarna, säger regionrådet Jonas Andersson. Läs mer

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, maj 2018

Sällsynt Stark - nytt projekt där alla kan vara med
Riksförbundet Sällsynta diagnoser har startat ett nytt projekt, Sällsynt Stark där personer med sällsynta diagnoser kommer till tals. Riksförbundet samlar in berättelser från personer som stöter på problem inom vården för att skapa ett användbart utbildningsmaterial. Läs mer

Kemivärlden Biotech, 8 maj 2018

36 prioriterade läkemedel i pipeline
Prime, EMA:s snabbspår för utvecklingen av läkemedel som riktas mot tillstånd där det idag saknas behandlingsalternativ, fyller två år – omfattar nu 36 läkemedel, skriver Kemivärlden Biotech. Läs mer

ISL, 8 maj 2018

En ny modell för betalningsvilja för läkemedel mot sällsynta sjukdomar
Den 2 maj bjöd Kommissionen för Innovativa Särläkemedel in till ett frukostseminarium på Myntkabinettet för att presentera den nya modellen för betalningsvilja för läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Modellen presenterades av medlemmar i Kommissionen och diskuterades av representanter från TLV, NT-rådet, läkemedelsutredningen och politiken. Läs mer

Dagens Medicin, 26 april 2018

”Läkemedel till sällsynta sjukdomar måste få kosta”
Sverige helt saknar politik för att hantera nya verksamma läkemedel till sällsynta sjukdomar. Det beror på att Sverige inte följde EU-kommissionens rekommendation att till 2013 ta fram nationella planer för införandet av särläkemedel till patienter med sällsynta sjukdomar, skriver Gunnar C Hansson, läkare och professor i medicinsk och fysiologisk kemi i en debattartikel i Dagens Medicin. Läs mer

Dagens Medicin, 18 april 2018

”Läkemedlet tar familjens besparingar``
Det är en svår utmaning med dyra behandlingar som riktas mot små patientgrupper. Väntan på subvention för särläkemedel får patienter att betala ur egen ficka, skriver Dagens Medicin. Läs mer

Life-time.se, 11 april 2018

”Tydligare statligt ansvar behövs``
Den medicinska utvecklingen visar tydligt att mindre grupper av patienter behöver samhällets fulla stöd för tillgång till livsviktig läkemedelsbehandling. Det talar för att staten måste ha en stärkt roll i framtidens system för finansiering och subvention av läkemedel, skriver Anders Blanck, VD på LIF i sin senaste ledare. Läs mer

Life-time.se, 9 april 2018

Samordning saknas inom sällsynta diagnoser
Det behövs bättre nationell samordning inom vården av personer som har sällsynta diagnoser enligt Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Läs mer

Leading Health Care, mars 2018

Samhällskronan, budgetkronan och marknadskronan
Stiftelsen Leading Health Care har skrivit en rapport om metoder för att värdera läkemedel och har utarbetat en jämförelse av hur olika ekonomiska analysmetoder synliggör värde i vården. Läs mer

Life Science, 8 mars 2018

Elisabeth Wallenius blir ny ordförande för Funktionsrätt Sverige
Det har sedan tidigare varit klart att Lars Ohly lämnar Funktionsrätt Sverige. Nu är hans efterträdare klar. Läs mer

Dagens Medicin, 28 februari 2018

”Centrumen måste kunna länka ihop hela vårdkedjan”
Arbetet med rätt vård på rätt nivå får inte får stanna vid genetik och diagnostik, skriver Riksförbundet Sällsynta dia­gnoser i Dagens Medicin på Säll­synta dagen den 28 februari. Läs mer

Sveriges Radio, 28 februari 2018

Läkarna frågar föräldrarna om sällsynta diagnoser
När familjen besöker sjukvården saknar vårdpersonalen ofta kunskaper om diagnosen Läs mer

SVT, 28 februari 2018

Sällsynta dagen uppmärksammades i Uppsala
Dagen för sällsynta diagnoser uppmärksammades i Uppsala på en konferens där bland annat representanter från vården och patienter deltog. Läs mer

Bio stock, 28 februari 2018

Rare Disease Day sätter sällsynta sjukdomar i fokus
Uppskattningsvis lever 350 miljoner människor med en sällsynt sjukdom, varav omkring 30 miljoner i Europa. Rare Disease Day går, sedan 2008, av stapeln den sista februari. Dagen är ett initiativ för att öka medvetenheten om sällsynta sjukdomar och den inverkan de har på de individer som drabbas och deras anhöriga. Läs mer

Life-time.se, 26 februari 2018

Samarbete ska ge bättre biologiska läkemedel
Under ledning av forskningsinstitutet RISE ska tretton företag tillsammans med akademiska forskare söka nya sätt att formulera biologiska läkemedel. Läs mer

Life-time.se, 21 februari 2018

Vilket land vill Sverige vara?
Ska Sverige vara ett land som bejakar innovationer som gör oss till ett friskare folk och som stärker Life Science-sektorn – eller ett land som prioriterar låga priser på läkemedel som ger fortsatt låga läkemedelskostnader, skriver Anders Blanck, VD på LIF i sin senaste ledare. Läs mer

Bio stock, 16 februari 2018

Så blir regeringens nya life science-satsning
Regeringen lanserar nu sin nya organisation för life science. Jenni Nordborg, direktör för Vinnovas avdelning för hälsa, ska leda regeringens nya life science-kontor. Läs mer

Life-time.se, 12 februari 2018

EMA inför nya rutiner för särläkemedel
EMA inför nya rutiner som innebär att substanser som får status som särläkemedel, ska granskas om igen inför marknadsintroduktionen. Läs mer

ISL, 25 januari 2018

Lägesrapport och uppdatering om regeringens life science-arbete
Regeringens samordnare för life science, Anders Lönnberg, talade nyligen på ett seminarium anordnat av Pharma Network. På agendan stod att ge en lägesrapport och uppdatering om regeringens life science-arbete. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 24 januari 2018

35 nya läkemedel under 2017
Under förra året godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 35 nya läkemedelssubstanser. Det är en uppgång jämfört med året innan. Läs mer

VA Finans, 20 januari 2018

Skattereform i USA väntas minska skattekrediter för forskning inom sällsynta sjukdomar
Den nya skattereform som republikanerna är på väg att rösta igenom föreslår en stor minskning i skattekrediter för forskning inom sällsynta sjukdomar. Läs mer

Life Science, 19 januari 2018

Brexit ger särläkemedel problem
Patientorganisationen Eurordis (Rare Diseases Europe) uttrycker oro för att Brexit-relaterade kostnader kan minska tillgången till läkemedel för sällsynta sjukdomar Läs mer

European Medicines Agency, 17 januari 2018

Är särläkemedel fortfarande särläkemedel på marknaden?
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har publicerat en underhållsbedömningsrapport för alla särläkemedel som har rekommenderats för godkännande av försäljning Läs mer

Life-time.se, 29 november 2017

Särläkemedel söker sin plats i vården
För allt fler sällsynta sjukdomar utvecklas behandlingar som ofta består av läkemedel godkända som särläkemedel. Sverige tillhör en minoritet europeiska länder som ännu inte infört en nationell plan för sällsynta sjukdomar. Läs mer

ISL, 27 november 2017

``Nuvarande system fungerar inte för en del läkemedel``
Sverige fick inte den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vilket stod klart i för ett par veckor sedan. Men kan Sverige bli ett föregångsland vad gäller läkemedel och innovation var ändå temat på ett seminarium i riksdagen. Läs mer

Life-time.se, 24 november 2017

Sverige måste kunna hantera sällsynta sjukdomar
Den pågående mediedebatten kring barn med mycket svåra neuromuskulära sjukdomar sätter fingret på att samhället inte klarar av att hantera svåra frågeställningar kring sällsynta sjukdomar. Nu måste vi alla – företag, vårdens professioner, landsting och regioner, myndigheter och politiker på alla nivåer – ta ett gemensamt ansvar för att hitta en väg framåt, skriver Anders Blanck, vd LIF. Läs mer

Janusinfo, 24 november 2017

SVT rapporterar om nya dyra läkemedel
Aktuellt och Morgonstudion i SVT rapporterar i nyhetssändning om läkemedelsbolagets prissättning och NT-rådets arbete i förhandling. Läs mer

Läekmedelsvärlden, 20 november 2017

Förordning har gett fler läkemedel för barn
I en ny rapport presenterar EU-kommissionen resultatet av den barnförordning som antogs för tio år sedan. Förordningen är specifikt inriktad på utvecklingen av nya läkemedel för barn och kom som ett resultat av en brist på godkända läkemedel till barn och att de flesta läkemedel enbart utvecklades för vuxna. Läs mer

Göteborgsposten, 21 oktober 2017

Därför måste vi ibland säga nej till dyra läkemedel
Obehagligt nog kommer prioriteringar i sjukvården att innebära att olika grupper ställs emot varandra och att vi tvingas att sätta ett pris på liv och hälsa, skriver NT-rådet i Göteborgs-Posten. Läs mer

Göteborgsposten, 21 oktober 2017

Värna livskvalitet
Man avbryter inte en påbörjad behandling av ekonomiska skäl om det är den enda som finn, skriver universitetspräst Lars van der Heeg. Läs mer

Göteborgsposten, 19 oktober 2017

Skapa en nationell pott för särläkemedel
Det tycker riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD), skriver Göteborgs-Posten Läs mer

Göteborgsposten, 14 oktober 2017

Ingen åsiktskorridor när barn nekas mediciner
När det gäller människor som är beroende av dyra läkemedel är det märkligt nog inte alls tabu att diskutera volymer, kostnader och att ställa svaga grupper mot varandra, skriver Jenny Sonesson i Göteborgs-Posten. Läs mer

ISL, 11 oktober 2017

En utmaning att hantera särläkemedel
Under hösten 2016 fick Toivo Heinsoo regeringens uppdrag att utreda finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Den tionde november överlämnades utredningens delbetänkande till regeringen. Framför allt är det tre punkter som utredningen lyfter fram kopplat till särläkemedel. Läs mer

Mediaplanet, oktober 2017

Sällsynta diagnoser kräver nationell handlingsplan
I övriga Europa är man redan på väg att arbeta fram en andra rådsrekommendation medan vi i Sverige inte ens fullföljt den första, skriver Lars Ohly i en debattartikel. Läs mer

Life-Time.se, 5 oktober 2017

Läkemedelsföretag vill se ökad tydlighet
``Det fungerar fläckvis``. Så kan man sammanfatta synen på ordnat införande och uppföljning av läkemedel hos tre läkemedelsföretag. Men för att Sverige ska fortsätta att vara ett intressant land för lansering av nya läkemedel krävs helhetsperspektiv, större tydlighet och förutsägbarhet i hur läkemedel tas emot. Läs mer

Barnläkaren, september 2017

Nya läkemedel vid metabola sjukdomar – hur åstadkommer vi en jämlik behandling över landet?
Vi saknar ett transparant system för att hantera behandling med dyra läkemedel mot sällsynta sjukdomar, s k särläkemedel. Många av de nödvändiga byggstenarna för att skapa ett sådant system har vi redan. Utmaningen är att få dem att samspela som en fungerande enhet, skriver Ricard Nergårdh på sida 20 i Barnläkaren. Läs mer

Life-time.se, 26 september 2017

Hur ska priset på framtidens läkemedel sättas?
Hur mycket är ett läkemedel värt och hur ska man ta reda på om priser som sätts är de ``rätta``? Den frågan blir allt mer aktuell i takt med att nya läkemedel och helt nya behandlingar är på väg ut i sjukvården. Läs mer

Norrköpings-tidningar, 20 september 2017

Godkänt men ännu inte använt
Frågan om läkemedel mot sällsynta sjukdomar ställer sjukvårdens krav på prioritering på sin spets. Nya läkemedel kan vara väldigt dyra. Läs mer

Janusinfo 19 september 2017 Gerd Lärfars i heta stolen

Gerd Lärfars som är ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté har satt sig i Heta stolen för att utveckla sitt resonemang kring särläkemedel, ordnat införande av nya terapier, läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning och framtidens läkemedel. Läs mer

Life-time.se, 15 september 2017

På väg mot en modern infrastruktur för läkemedel
Dagens system för godkännande och finansiering av läkemedel skissades på 1990-talet. En av de dåtida arkitekterna Toivo Heinsoo förväntade sig då att det som beslutades skulle hålla i fem år. Nu utreder han ett nytt system som ska hantera framtida utmaningar för den offentliga hanteringen av läkemedel. Läs mer

SvT 8 september 2017 Miraklet Inez – kan gå igen

Inez föddes med en mystisk muskelsjukdom. Nästan hela livet har hon tvingats använda rullstol och permobil för att kunna ta sig fram. Men nu har läkarna löst mysteriet. Läs mer

Expressen 8 september 2017. Kian, 5, nekas läkemedel för sin dödliga sjukdom

Femårige Kian har en dödlig sjukdom som slår särskilt hårt mot lungorna. Det finns ett nytt läkemedel ute på marknaden men det får han inte tillgång till – eftersom det anses vara för dyrt. ``Vad får kosta mer än ett människoliv``, undrar Lina Edström, Kians mamma. Läs mer

SvD 28 augusti 2017. ”Vad är det värt att ge våra barn ett bättre liv?”

Valet att inte använda godkända mediciner motiveras av att samhällets resurser inte räcker till. Men priset för att inte ta till sig den senaste forskningen betalas med våra barns liv, skriver föräldrar i Nätverket för spinal muskelatrofi. Läs Mer

Örebronyheter, 22 augusti 2017

Centrum för sällsynta diagnoser– ett kunskapscentrum på USÖ
– Alla personer ska ha samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare, säger Björn Lindvall, neurolog på Universitetssjukhuset Örebro. Men för den person som lever med en sällsynt diagnos kan vårdens kvalitet och bemötande skifta stort. Läs mer

Kristianstadsbladet, 28 juli 2017

Förstatliga den svenska sjukvården
Kristdemokraterna tycker att sjukvården i Sverige ska förstatligas och att ansvaret ska flyttas från Region Skåne och övriga landsting till en effektivare och mänskligare nivå. Läs mer

ISL-forum, 7 juli 2017

På ett seminarium den 4 juli i Almedalen 2017 med rubriken Innovation – lyx eller nödvändighet i sjukvården? presenterade Carl Lundgren, utredare på Vårdanalys, resultaten från utvärderingen om ordnat införande av nya läkemedel. Ett uppdrag Vårdanalys har haft av regeringen. Läs mer

Forskning.se, 29 juni 2017

Läkemedel för sällsynta sjukdomar en svår balansgång
Psykologiska faktorer påverkar hur allmänheten ser på frågan om subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar, visar en avhandling från Linköpings universitet Läs mer

Svenska Dagbladet, 18 juni 2017

Kunniga patienter kan förbättra vården
En satsning på spetspatienter har stor potential att ge såväl besparingar i vårdkostnader som nya sätt att ¬bedriva vård. Då kan aktiva och kunniga patien¬ter stödja kroniskt sjuka och avlasta vården, skriver flera debattörer. Läs Mer

Dagens Medicin, 16 juni 2017

”Annika Strandhäll får ta med skämskudde till ministermötet``
Sverige är – tillsammans med Lettland – ensamt inom EU att sakna en nationell plan för sällsynta diagnoser, skriver Elisabet Wallenius och Lars Ohly i en debattartikel Läs Mer

Regeringen.se, april 2017

Lägesrapport: Life science
Flera av de samhällsutmaningar som världen står inför har koppling till hälsa, t ex. åldrande befolkningar, livsstilsrelaterade sjukdomar och risk för pandemier. Detta ställer ökade krav på utveckling av nya effektiva läkemedel, vårdmetoder och medicinteknik och på effektiv användning av digital teknik. Läs mer

Läkartidningen, 15 juni 2017

Ny modell föreslås ersätta rikssjukvård
Socialstyrelsen är klar med sitt förslag på ny modell för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården, vilken ska ersätta dagens system med rikssjukvård. Målet är att fem procent av all vård i framtiden ska vara nationell högspecialiserad vård. Läs mer

Karolinska institutet, 14 juni 2017

För att förbättra diagnostiken av patienter med oklara ofta ultra-sällsynta diagnoser arbetar experter i det Karolinska UDP-diagnostikteamet (K-UDP) på ett tvärvetenskapligt sätt. Läs mer

ISL-forum.se, 9 juni 2017

Rekommendationer från ORPH-VAL Läs mer

Dagens samhälle, 7 april 2017

Sverige för litet för cancervård
Eftersom antalet som drabbas av vissa allvarliga cancerformer är så litet, har vi i de nordiska länderna svårt att själva kunna ha tillräckligt hög expertis för att ge patienterna den högspecialiserade vård de behöver. Vi behöver blicka över nationsgränserna. Lyssna här

Sveriges Radio, 27 mars 2017

Sanna - ett liv som vården hade kunnat rädda
18-åriga Sanna dog av en ovanlig sjukdom – Addison eller binjurebarksvikt. Diagnosen går att behandla men Sannas provsvar glömdes bort och hon uppmanades äta isglass istället för att åka till akuten. Lyssna här

ISL, 27 mars 2017

Referat från seminarium med Tillväxtanalys
Måndag den 13 mars arrangerade Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ett seminarium med anledning av den rapport som myndigheten tidigare i år publicerat. Rapporten ”Sällsynta sjukdomar – en möjlighet för svensk life science” är en omvärldsanalys som beskriver och jämför fortsättningar för, och satsningar på, sällsynta sjukdomar och utveckling av särläkemedel i Sverige Läs mer

Dagens Apotek, 21 mars 2017

Frågetecken kring när CF-läkemedel blir tillgängligt
Läkemedlet Orkambi anses vara en banbrytande behandling vid cystisk fibros. Men 16 månader efter att det godkänts inom EU är det fortfarande inte tillgängligt i Sverige och ingen kan riktigt säga varför. Läs mer

Svenska Dagbladet, 13 mars 2017

Beslut om ny medicin dras i längbänk
Det är en tärande frustration som sjuka männi¬skor upplever när de vet att det sedan mer än ett år finns ett godkänt läkemedel för sjukdomen cystisk fibros som de inte kan ¬använda, skriver professor Gunnar C Hansson och sjuksköterskan Ulrica Sterky. Läs mer

Life-time.se, 6 mars 2017

Ännu ingen strategi för sällsynta sjukdomar
Redan 2012 tog Socialstyrelsen fram förslag till en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Varken den dåvarande eller den nuvarande regeringen har svarat på förslaget. Nu bjuder sjukvårdsminister Gabriel Wikström in till ett rundabordssamtal. Läs mer

Dagens Nyheter, 1 mars 2017

Nya EU-nätverk ska ge bättre vård,
Den som har en sällsynt sjukdom kan ha svårt att få rätt behandling eftersom det ofta saknas expertkunskap i landet. Nu ska ett EU-initiativ förbättra vården för de 30 miljoner människor i EU som har en ovanlig sjukdom. Läs mer

Svenska Dagbladet, 28 februari 2017

Människor med mycket ovanliga diagnoser är svårt utsatta och får inte del av regeringens arbete för en jämlik vård. Sjukvård och stöd kan ibland vara helt obefintliga för dem. Nu måste sjukvårdsminister Gabriel Wikström agera för att förbättra situationen, skriver ett flertal debattörer. Läs mer

Life-time.se, 7 februari 2017

Så bereder Belgien väg för nya läkemedel
För att patienter i Belgien tidigt ska behandlas med nya läkemedel träffas avtal om preliminära priser som gäller några år. Under tiden samlas hälsodata in och därefter tas nya beslut – om de nya läkemedlen tillför ett kliniskt värde till en rimlig kostnad. Läs mer

Regeringen.se, 28 januari 2017

Anna-Lena Sörenson tar över apoteksutredning
Det är nu klart att Anna-Lena Sörenson, vice ordförande i riksdagens socialutskott, om en dryg månad tar över som utredare för apoteksmarknadsutredningen för de två betänkanden som efter den 28 februari återstår enligt de tilläggsdirektiv utredningen har fått.
Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag av regeringen att bistå i arbetet med att omlokalisera den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige. Läs mer

Regeringen.se, 26 januari 2017

Länsstyrelsen får central roll i arbetet för att få EMA till Sverige
Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag av regeringen att bistå i arbetet med att omlokalisera den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige. Läs mer

ISL-forum, 24 januari 2017

Referat från seminariet ”Särläkemedel – hur ser en hållbar prismodell ut?”
Tisdagen den 24 januari arrangerade Dagens Medicin ett heldagsseminarium på temat ”Prissättning av läkemedel”. Kommissionen för Innovativa Särläkemedel (ISL) var inbjudna som paneldeltagare i ett seminarium på temat ”Särläkemedel – hur ser en hållbar prismodell ut?”. Läs mer

Regeringen.se, 8 december 2016

Svensk kampanj för flytt av europeisk läkemedelsmyndighet från London till Sverige
Idag torsdag fattar regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA omlokaliseras till Sverige och Stockholm Uppsala-regionen. Detta efter det brittiska folkets beslut att lämna EU och att europeiska institutioner lokaliserade i Storbritannien därmed behöver söka ny hemvist. Läs mer

Sweden Bio, 2016

Högtryck på läkemedelsutveckling
Aktiviteten inom svensk läkemedelsutveckling fortsätter att öka – för femte året i rad. Det visar SwedenBIO:s pipeline-rapport för 2016 som presenteras idag. Totalt pågår 369 forsknings- och utvecklingsprojekt, bland annat är över 100 nya cancerbehandlingar på gång. Läs mer

Life Science Sweden, 29 november 2016

Vill se prisökning från 0 till 85 000
Ett förslag om höjning av Läkemedelsverkets avgifter väcker oro i branschen, bland annat för hur antalet kliniska studier i Sverige kan påverkas. Störst skillnad blir det för icke-kommersiella studier där avgiften för en ansökan om klinisk prövning enligt förslaget ska höjas från noll till 85 000 kronor. Läs mer

Svenska Dagbladet, 13 november 2016

Skärpt etik krävs för nya metoder i vården
I Macchiarinifallets spår har det avslöjats att det inte alltid varit entydigt vad som gäller när helt nya metoder tillämpas inom vården. Men när det handlar om både vård och forskning måste båda regelverken följas, skriver ledamöterna i Statens medicinsk-etiska råd, som presenterar en ny rapport. Läs mer

Dagens Samhälle, 18 oktober 2016

Att tillhandahålla särläkemedel till svårt sjuka patienter trots orimliga kostnader vore oetiskt. Det skulle leda till kraftigt höjda och ohållbara kostnader för läkemedel, som i sin tur skulle tränga undan annan angelägen vård. Debatten bör i stället fokusera på läkemedelsbolagens prissättning – med krav på ökad transparens. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 30 september 2016

EU och USA slår sig ihop om sällsynta sjukdomar

De två läkemedelsmyndigheterna EMA och FDA ska börja dela erfarenheter och regleringsstrategier för att snabba på utvecklingen av läkemedel för sällsynta sjukdomar. EMA och FDA kommer att vidarebefordra information som gäller kliniska prövningar i små patientgrupper, användningen av statistiska metoder för analys, urval och validering av endpoints, utformningen av marknadsundersökningar och strategier för säkerhetsfrågor. Läs mer

LIF-e-time.se, 28 september 2016

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har ändrat synsätt och är nu berett att acceptera högre priser på särläkemedel för små patientgrupper. Det sade TLV:s generaldirektör Sofia Wallström på ett frukostseminarium den 27 september.

- TLV har tagit till sig av de utredningar som gjorts, och de diskussioner som förts, och vi har ändrat hur vi ser på betalningsviljan för sällsynta tillstånd. Vi menar att vi bör vara beredda att betala mer för tillstånd som är sällsynta. Men inte på vilka villkor som helst. Det måste röra sig om ett svårt medicinskt tillstånd med svårt sjuka patienter. Läkemedlet måste ha mycket god effekt. Att patientgruppen är liten och att inga behandlingsalternativ finns utgör också utgångspunkter, sade Sofia Wallström. Läs mer

Dagens Samhälle, 27 september 2016

``Nyckfull hantering av läkemedel måste stoppas`` menar Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (L).

``Särläkemedlen är oftast dyra eftersom det rör sig om så få patienter, men ofta med svåra sjukdomstillstånd som sannolikt kostar samhället än mer pengar över tid. Finansieringen av särläkemedel borde därför vara ett nationellt ansvar för att garantera tillgång och en likvärdig vård.

Ett statligt anslag för detta ändamål som bekostar användningen av de särläkemedel EMA godkänt under exempelvis en fem till tioårsperiod då de fortsatta behandlingseffekterna skulle följas och värderas är en lösning.`` Läs mer

Sveriges Radio, 26 september 2016

Kostnaderna för särläkemedel ökar i 19 av 21 landsting, visar en granskning genomförd av P1-programmet Kaliber. Läs mer

Sveriges Radio, 31 augusti 2016

Läkemedlet Translarna, som kan hjälpa barn med den allvarliga och sällsynta muskelsjukdom Duchennes muskeldystrofi, bör inte ges till nya patienter.
NT-rådet har beslutat att inte rekommendera läkemedlet Translarna till nya patienter. Läkemedlet kostar upp till fyra miljoner kronor per patient per år och kan bromsa sjukdomsförloppet för ungefär en tiondel av de pojkar som har sjukdomen.
– Vi vet ju inte vilken prisnivå det hamnar på och vilka effekter som finns på läkemedlet, om det är försvarbart eller inte, säger NT-rådets ordförande Stefan Back. Läs mer

Svenska Dagbladet, 14 augusti 2016

Sjukvården i Stockholms läns landsting är dyrast i landet. Jämfört med region Östergötland som satsar minst får skattebetalarna i Stockholm lägga ut 17 procent mer per invånare. Ändå är inte vården bättre i Stockholm.
– Snarare tvärtom. Stockholm har en väldigt hög vårdkonsumtion och den kan inte motiveras av en sämre folkhälsa, säger Göran Stiernstedt, en av landets ledande vårdexperter. Läs mer

Läkartidningen, 13 juli, 2016

Kunskapsstöden är för många och för otydliga.Trots att vårdpersonal närmast dränks i olika lokala, regionala och nationella kunskapsstöd, visar undersökningar att det är långt kvar till målet att all vård följer ``best practice``. Färre kunskapsstöd och tydligare målgrupper kan vara en väg att öka genomslaget, tror Sofia Wallström, regeringens särskilda utredare av de nationella kunskapsstöden. Läs mer

Dagens Samhälle, 6 juli

Ta initiativ för jämlik vård vid sällsynt sjukdom. Effektiv behandling saknas ofta för patienter med sällsynta sjukdomar och möjligheten till vård ser olika ut i landstingen. Här ligger Sverige efter de flesta andra västeuropeiska länder. Nu krävs en politisk reform för jämlik vård för den här patientgruppen. Läs mer

TV4, 20 juni 2016

``För sjuk för att få vård``. Läs mer

Regeringskansliet, 10 juni 2016

Mångmiljonsatsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg aviserade under torsdagen en kommande satsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel inom ramen för samverkansprogrammet för life science. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 12 maj 2016

Vem ska ha rätt till dyra läkemedel? Vissa läkemedel subventioneras och andra inte. Vissa får ta del av dyra läkemedel och andra inte. Men hur ska det beslutet tas och vem ska göra det? Läs mer

Läkemedelsvärlden, 20 maj 2016

Ann Nordgren, professor och överläkare i klinisk genetik samt projektledare på Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, vid Karolinska universitetssjukhuset berättar om ett nytt nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser. Utgångspunkten är från CSD, men beslutet om registret finns förankrat nationellt. Läs mer

LIFe-time.se, 4 maj 2016

Osäkerhet i prognosen kring ökande läkemedelskostnader. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna beräknas öka med ungefär två miljarder kronor fram till 2018. Samtidigt spås utgifterna för rekvisitionsläkemedel gå upp med en miljard under samma period. Men den årliga prognosen från Socialstyrelsen är mer osäker än tidigare, då information saknas om rabatter som landsting förhandlat fram med läkemedelsföretag. Läs mer

Regeringskansliet, 27 april 2016

Arbetet för jämlik sjukvård och bevarandet av den svenska modellen i fokus när statsministern besökte Östergötland. Läs mer

LIFe-time.se, 25 april 2016

Mats Eriksson (M), regionråd i Halland, skriver om sällsynta diagnoser i krönikeform. Läs mer

Dagens Medicin, 6 april 2016

Penilla Gunther (KD) diskuterar jämlik vård och anser att enat regelverk bör införas för landstingen. Läs mer

Sällsynt idag och imorgon på Kunskapskanalen

Fredag den 8 april sänds föreläsningarna från seminariet ``Sällsynt idag och imorgon`` i Kunskapskanalen med start kl 14. Även UR:s titel på föreläsningsserien är ``Sällsynt idag och imorgon``. Föreläsningarna hittas på UR Play så fort de har sänts. UR Play

Läkemedelsvärlden, 5 april 2016

Trepartssamtal sparade en halv miljard. Det ordnade införandet av bland annat hepatit C-läkemedel har gett stora besparingar, enligt SKL. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 17 mars 2016

Läkemedelsvärlden rapporterar om Kommissionen för Innovativa Särläkemedel. Läs mer

LIFe-time.se, 11 februari 2016

Dagens Medicin Agenda och nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden anordnade ett seminarium där olika aktörer diskuterade Cimzia-domen och dess konsekvenser för prissättningen av läkemedel. Samtidigt presenterades olika perspektiv kring hur en framtida prismodell skulle kunna se ut. Läs mer

LäkemedelsVärlden, 8 februari 2016

Anders Lönnberg, regeringens samordnare av life science, inspireras av det tyska systemet för att skapa incitament för svensk hälso- och sjukvård att uppta nya innovationer. Läs mer

LIFe-time.se, 3 februari 2016

Richard Bergström, chef för EFPIA, paraplyorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Europa, anser att svensk sjukvård måste hitta ett sätt att betala för resultaten av läkemedelsforskning. Bergström förespråkar användning av prismodeller som även tar hänsyn till att läkemedel har olika värde när de används för olika indikationer samt framhäver värdet utav hälsoekonomi vid prissättningen av läkemedel Läs mer

LäkemedelsVärlden, 3 februari 2016

Läkemedelsverket vill höja avgifterna för kliniska prövningar med nästan 90 procent från och med januari 2017. Läs mer

LäkemedelsVärlden, 2 februari 2016

SKL föreslår att vårdpersonalens uppdrag ska utvidgas till att bidra till klinisk forskning i hälso- och sjukvården. Läs mer

Dagens Apotek, 2 februari 2016

TLV:s chefsfarmaceut Niklas Hedberg anser att industrin och det offentliga måste bli bättre på att dela den ekonomiska risken. Hedberg upplyser om TLV:s nya arbetssätt för att komma runt problematiken med att dagens system innebär en risk för att en part får stå hela den ekonomiska risken. Läs mer

Dagens Apotek, 1 februari 2016

Maria Landgren, Region Skånes läkemedelschef, och TLV anser att Cimzia-domen om rabattavtal ger ytterligare ett instrument för prissättning av läkemedel. TLV upplever dock en risk för ojämlik vård och att läkemedel kommer att kosta olika mycket beroende på landsting. Läs mer

Dagens Medicin, 29 januari 2016

Jonathan Lind-Martinsson, TLV:s enhetschef, argumenterar för en utvecklad värdebaserad prissättning och poängterar att en fri prissättning är ohållbar. Läs mer

Dagens Apotek, 28 januari 2016

LIF:s VD Anders Blanck välkomnar regeringens beslut att se över prissättning och finansiering av läkemedel. Beslutet föranleddes av Cimzia-domen om rabattavtal. LIF anser att det viktigaste är att ha ett förmånssystem som gör det möjligt för förskrivaren att välja det läkemedel som passar den individuella patienten. Läs mer

Dagens Medicin, 27 januari 2016

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) kritiserar Cimzia-domens slutsatser gällande rabattavtal. Wikström anser att rättsläget fortfarande är oklart och ger därför TLV i uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen för att modellen ska präglas av större förutsägbarhet, transparens och rättssäkerhet. Läs mer

Dagens Apotek, 20 januari 2016

Riksdagsledamoten och läkaren Barbro Westerholm (L) argumenterar för att staten bör ta ett större finansiellt ansvar så att patienter med sällsynta diagnoser snabbare får tillgång till särläkemedel. Westerholm efterlyser ett nationellt system för finansiering samt specialiserade kliniker, så kallade centers of excellence. Läs mer

Life Science Sweden, 13 november 2015

TLV och specialistläkemedelsbolaget Sobi anser att diskussioner mellan företag, betalare och sjukvård är avgörande för att få ut särläkemedel på marknaden. TLV efterfrågar en mer dynamisk prissättningsprocess medan Sobi inte ser prissättningen som ett problem, utan att det viktigaste är att dagens forskning fokuserar på behandlingar som efterfrågas av patienter och sjukvården. Läs mer

Dagens Medicin, 6 augusti 2015

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och representant i socialutskottet, pekar på att dagens situation där patienter nekas effektiva läkemedel av kostnadsskäl är ohållbar. Westerholm rekommenderar regeringen att behålla dagens prissättningsmodell fast med ett högre tak utforma en särskild modell för noga definierade läkemedelskategorier eller patientgrupper. Westerholm efterfrågar även mer öppenhet ifrån läkemedelsbolagen vad gäller utvecklingskostnader och marknadsanalyser. Läs mer

GöteborgsPosten, 30 juli 2015

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot, närings- och socialutskotten, och ordförande för Nordiska rådets välfärdsutskott, föreslår att en mer jämlik sjukvård uppnås genom att landstingen ersätts med sjukvårdsregionerna samt att samarbete inleds bland de nordiska länderna. Läs mer

Dagens Medicin, 21 juli 2015

Petra Palmgren Lindwall, styrelseordförande Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning, Thomas Sejersen, professor/överläkare Karolinska universitetssjukhuset, styrelseledamot för muskeldystrofiforskning och Mar Tulinius, professor/överläkare problematiserar handläggningen av särläkemedel. Kritik riktas mot de långa handläggningstiderna samt de komplexa frågeställningar som uppstår när ett högt prissatt läkemedel existerar och ingen alternativ behandling finns att tillgå. Läs mer

Läkartidningen, 8 juni 2015

Diana Karpman, professor i barnnefrologi, överläkare, barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, med flera kritiserar NT-rådets rekommendation till landsting och regioner att på grund av det mycket höga priset avstå från behandling med eculizumab (Soliris). Karpman med flera kräver att NT-rådet drar tillbaka sitt beslut omgående så att patienter framgångsrikt kan få livräddande behandling och därigenom erbjudas en framtid med god livskvalitet. Läs mer

Dagens Samhälle, 25 januari 2015

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset, specialist i njursjukdomar och tidigare professor i transplantationsmedicin vid Sahlgrenska Akademin, anser att systemet för beslut om finansiering och förskrivning av nya och innovativa läkemedel innebär en orimlig diskriminering av patienter med sällsynta diagnoser. Läs mer

Sveriges Radio, 31 augusti 2016

Läkemedlet Translarna, som kan hjälpa barn med den allvarliga och sällsynta muskelsjukdom Duchennes muskeldystrofi, bör inte ges till nya patienter.
NT-rådet har beslutat att inte rekommendera läkemedlet Translarna till nya patienter. Läkemedlet kostar upp till fyra miljoner kronor per patient per år och kan bromsa sjukdomsförloppet för ungefär en tiondel av de pojkar som har sjukdomen.
– Vi vet ju inte vilken prisnivå det hamnar på och vilka effekter som finns på läkemedlet, om det är försvarbart eller inte, säger NT-rådets ordförande Stefan Back. Läs mer

Svenska Dagbladet, 14 augusti 2016

Sjukvården i Stockholms läns landsting är dyrast i landet. Jämfört med region Östergötland som satsar minst får skattebetalarna i Stockholm lägga ut 17 procent mer per invånare. Ändå är inte vården bättre i Stockholm.
– Snarare tvärtom. Stockholm har en väldigt hög vårdkonsumtion och den kan inte motiveras av en sämre folkhälsa, säger Göran Stiernstedt, en av landets ledande vårdexperter. Läs mer

Läkartidningen, 13 juli, 2016

Kunskapsstöden är för många och för otydliga.Trots att vårdpersonal närmast dränks i olika lokala, regionala och nationella kunskapsstöd, visar undersökningar att det är långt kvar till målet att all vård följer ``best practice``. Färre kunskapsstöd och tydligare målgrupper kan vara en väg att öka genomslaget, tror Sofia Wallström, regeringens särskilda utredare av de nationella kunskapsstöden. Läs mer

Dagens Samhälle, 6 juli

Ta initiativ för jämlik vård vid sällsynt sjukdom. Effektiv behandling saknas ofta för patienter med sällsynta sjukdomar och möjligheten till vård ser olika ut i landstingen. Här ligger Sverige efter de flesta andra västeuropeiska länder. Nu krävs en politisk reform för jämlik vård för den här patientgruppen. Läs mer

TV4, 20 juni 2016

``För sjuk för att få vård``. Läs mer

Regeringskansliet, 10 juni 2016

Mångmiljonsatsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg aviserade under torsdagen en kommande satsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel inom ramen för samverkansprogrammet för life science. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 12 maj 2016

Vem ska ha rätt till dyra läkemedel? Vissa läkemedel subventioneras och andra inte. Vissa får ta del av dyra läkemedel och andra inte. Men hur ska det beslutet tas och vem ska göra det? Läs mer

Läkemedelsvärlden, 20 maj 2016

Ann Nordgren, professor och överläkare i klinisk genetik samt projektledare på Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, vid Karolinska universitetssjukhuset berättar om ett nytt nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser. Utgångspunkten är från CSD, men beslutet om registret finns förankrat nationellt. Läs mer

LIFe-time.se, 4 maj 2016

Osäkerhet i prognosen kring ökande läkemedelskostnader. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna beräknas öka med ungefär två miljarder kronor fram till 2018. Samtidigt spås utgifterna för rekvisitionsläkemedel gå upp med en miljard under samma period. Men den årliga prognosen från Socialstyrelsen är mer osäker än tidigare, då information saknas om rabatter som landsting förhandlat fram med läkemedelsföretag. Läs mer

Regeringskansliet, 27 april 2016

Arbetet för jämlik sjukvård och bevarandet av den svenska modellen i fokus när statsministern besökte Östergötland. Läs mer

LIFe-time.se, 25 april 2016

Mats Eriksson (M), regionråd i Halland, skriver om sällsynta diagnoser i krönikeform. Läs mer

Dagens Medicin, 6 april 2016

Penilla Gunther (KD) diskuterar jämlik vård och anser att enat regelverk bör införas för landstingen. Läs mer

Sällsynt idag och imorgon på Kunskapskanalen

Fredag den 8 april sänds föreläsningarna från seminariet ``Sällsynt idag och imorgon`` i Kunskapskanalen med start kl 14. Även UR:s titel på föreläsningsserien är ``Sällsynt idag och imorgon``. Föreläsningarna hittas på UR Play så fort de har sänts. UR Play

Läkemedelsvärlden, 5 april 2016

Trepartssamtal sparade en halv miljard. Det ordnade införandet av bland annat hepatit C-läkemedel har gett stora besparingar, enligt SKL. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 17 mars 2016

Läkemedelsvärlden rapporterar om Kommissionen för Innovativa Särläkemedel. Läs mer

LIFe-time.se, 11 februari 2016

Dagens Medicin Agenda och nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden anordnade ett seminarium där olika aktörer diskuterade Cimzia-domen och dess konsekvenser för prissättningen av läkemedel. Samtidigt presenterades olika perspektiv kring hur en framtida prismodell skulle kunna se ut. Läs mer

LäkemedelsVärlden, 8 februari 2016

Anders Lönnberg, regeringens samordnare av life science, inspireras av det tyska systemet för att skapa incitament för svensk hälso- och sjukvård att uppta nya innovationer. Läs mer

LIFe-time.se, 3 februari 2016

Richard Bergström, chef för EFPIA, paraplyorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Europa, anser att svensk sjukvård måste hitta ett sätt att betala för resultaten av läkemedelsforskning. Bergström förespråkar användning av prismodeller som även tar hänsyn till att läkemedel har olika värde när de används för olika indikationer samt framhäver värdet utav hälsoekonomi vid prissättningen av läkemedel Läs mer

LäkemedelsVärlden, 3 februari 2016

Läkemedelsverket vill höja avgifterna för kliniska prövningar med nästan 90 procent från och med januari 2017. Läs mer

LäkemedelsVärlden, 2 februari 2016

SKL föreslår att vårdpersonalens uppdrag ska utvidgas till att bidra till klinisk forskning i hälso- och sjukvården. Läs mer

Dagens Apotek, 2 februari 2016

TLV:s chefsfarmaceut Niklas Hedberg anser att industrin och det offentliga måste bli bättre på att dela den ekonomiska risken. Hedberg upplyser om TLV:s nya arbetssätt för att komma runt problematiken med att dagens system innebär en risk för att en part får stå hela den ekonomiska risken. Läs mer

Dagens Apotek, 1 februari 2016

Maria Landgren, Region Skånes läkemedelschef, och TLV anser att Cimzia-domen om rabattavtal ger ytterligare ett instrument för prissättning av läkemedel. TLV upplever dock en risk för ojämlik vård och att läkemedel kommer att kosta olika mycket beroende på landsting. Läs mer

Dagens Medicin, 29 januari 2016

Jonathan Lind-Martinsson, TLV:s enhetschef, argumenterar för en utvecklad värdebaserad prissättning och poängterar att en fri prissättning är ohållbar. Läs mer

Dagens Apotek, 28 januari 2016

LIF:s VD Anders Blanck välkomnar regeringens beslut att se över prissättning och finansiering av läkemedel. Beslutet föranleddes av Cimzia-domen om rabattavtal. LIF anser att det viktigaste är att ha ett förmånssystem som gör det möjligt för förskrivaren att välja det läkemedel som passar den individuella patienten. Läs mer

Dagens Medicin, 27 januari 2016

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) kritiserar Cimzia-domens slutsatser gällande rabattavtal. Wikström anser att rättsläget fortfarande är oklart och ger därför TLV i uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen för att modellen ska präglas av större förutsägbarhet, transparens och rättssäkerhet. Läs mer

Dagens Apotek, 20 januari 2016

Riksdagsledamoten och läkaren Barbro Westerholm (L) argumenterar för att staten bör ta ett större finansiellt ansvar så att patienter med sällsynta diagnoser snabbare får tillgång till särläkemedel. Westerholm efterlyser ett nationellt system för finansiering samt specialiserade kliniker, så kallade centers of excellence. Läs mer

Life Science Sweden, 13 november 2015

TLV och specialistläkemedelsbolaget Sobi anser att diskussioner mellan företag, betalare och sjukvård är avgörande för att få ut särläkemedel på marknaden. TLV efterfrågar en mer dynamisk prissättningsprocess medan Sobi inte ser prissättningen som ett problem, utan att det viktigaste är att dagens forskning fokuserar på behandlingar som efterfrågas av patienter och sjukvården. Läs mer

Dagens Medicin, 6 augusti 2015

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och representant i socialutskottet, pekar på att dagens situation där patienter nekas effektiva läkemedel av kostnadsskäl är ohållbar. Westerholm rekommenderar regeringen att behålla dagens prissättningsmodell fast med ett högre tak utforma en särskild modell för noga definierade läkemedelskategorier eller patientgrupper. Westerholm efterfrågar även mer öppenhet ifrån läkemedelsbolagen vad gäller utvecklingskostnader och marknadsanalyser. Läs mer

GöteborgsPosten, 30 juli 2015

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot, närings- och socialutskotten, och ordförande för Nordiska rådets välfärdsutskott, föreslår att en mer jämlik sjukvård uppnås genom att landstingen ersätts med sjukvårdsregionerna samt att samarbete inleds bland de nordiska länderna. Läs mer

Dagens Medicin, 21 juli 2015

Petra Palmgren Lindwall, styrelseordförande Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning, Thomas Sejersen, professor/överläkare Karolinska universitetssjukhuset, styrelseledamot för muskeldystrofiforskning och Mar Tulinius, professor/överläkare problematiserar handläggningen av särläkemedel. Kritik riktas mot de långa handläggningstiderna samt de komplexa frågeställningar som uppstår när ett högt prissatt läkemedel existerar och ingen alternativ behandling finns att tillgå. Läs mer

Läkartidningen, 8 juni 2015

Diana Karpman, professor i barnnefrologi, överläkare, barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, med flera kritiserar NT-rådets rekommendation till landsting och regioner att på grund av det mycket höga priset avstå från behandling med eculizumab (Soliris). Karpman med flera kräver att NT-rådet drar tillbaka sitt beslut omgående så att patienter framgångsrikt kan få livräddande behandling och därigenom erbjudas en framtid med god livskvalitet. Läs mer

Dagens Samhälle, 25 januari 2015

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset, specialist i njursjukdomar och tidigare professor i transplantationsmedicin vid Sahlgrenska Akademin, anser att systemet för beslut om finansiering och förskrivning av nya och innovativa läkemedel innebär en orimlig diskriminering av patienter med sällsynta diagnoser. Läs mer

Svenska Dagbladet, 14 augusti 2016

Sjukvården i Stockholms läns landsting är dyrast i landet. Jämfört med region Östergötland som satsar minst får skattebetalarna i Stockholm lägga ut 17 procent mer per invånare. Ändå är inte vården bättre i Stockholm.
– Snarare tvärtom. Stockholm har en väldigt hög vårdkonsumtion och den kan inte motiveras av en sämre folkhälsa, säger Göran Stiernstedt, en av landets ledande vårdexperter. Läs mer

Läkartidningen, 13 juli, 2016

Kunskapsstöden är för många och för otydliga.Trots att vårdpersonal närmast dränks i olika lokala, regionala och nationella kunskapsstöd, visar undersökningar att det är långt kvar till målet att all vård följer ``best practice``. Färre kunskapsstöd och tydligare målgrupper kan vara en väg att öka genomslaget, tror Sofia Wallström, regeringens särskilda utredare av de nationella kunskapsstöden. Läs mer

Dagens Samhälle, 6 juli

Ta initiativ för jämlik vård vid sällsynt sjukdom. Effektiv behandling saknas ofta för patienter med sällsynta sjukdomar och möjligheten till vård ser olika ut i landstingen. Här ligger Sverige efter de flesta andra västeuropeiska länder. Nu krävs en politisk reform för jämlik vård för den här patientgruppen. Läs mer

TV4, 20 juni 2016

``För sjuk för att få vård``. Läs mer

Regeringskansliet, 10 juni 2016

Mångmiljonsatsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg aviserade under torsdagen en kommande satsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel inom ramen för samverkansprogrammet för life science. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 12 maj 2016

Vem ska ha rätt till dyra läkemedel? Vissa läkemedel subventioneras och andra inte. Vissa får ta del av dyra läkemedel och andra inte. Men hur ska det beslutet tas och vem ska göra det? Läs mer

Läkemedelsvärlden, 20 maj 2016

Ann Nordgren, professor och överläkare i klinisk genetik samt projektledare på Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, vid Karolinska universitetssjukhuset berättar om ett nytt nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser. Utgångspunkten är från CSD, men beslutet om registret finns förankrat nationellt. Läs mer

LIFe-time.se, 4 maj 2016

Osäkerhet i prognosen kring ökande läkemedelskostnader. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna beräknas öka med ungefär två miljarder kronor fram till 2018. Samtidigt spås utgifterna för rekvisitionsläkemedel gå upp med en miljard under samma period. Men den årliga prognosen från Socialstyrelsen är mer osäker än tidigare, då information saknas om rabatter som landsting förhandlat fram med läkemedelsföretag. Läs mer

Regeringskansliet, 27 april 2016

Arbetet för jämlik sjukvård och bevarandet av den svenska modellen i fokus när statsministern besökte Östergötland. Läs mer

LIFe-time.se, 25 april 2016

Mats Eriksson (M), regionråd i Halland, skriver om sällsynta diagnoser i krönikeform. Läs mer

Dagens Medicin, 6 april 2016

Penilla Gunther (KD) diskuterar jämlik vård och anser att enat regelverk bör införas för landstingen. Läs mer

Sällsynt idag och imorgon på Kunskapskanalen

Fredag den 8 april sänds föreläsningarna från seminariet ``Sällsynt idag och imorgon`` i Kunskapskanalen med start kl 14. Även UR:s titel på föreläsningsserien är ``Sällsynt idag och imorgon``. Föreläsningarna hittas på UR Play så fort de har sänts. UR Play

Läkemedelsvärlden, 5 april 2016

Trepartssamtal sparade en halv miljard. Det ordnade införandet av bland annat hepatit C-läkemedel har gett stora besparingar, enligt SKL. Läs mer

Läkemedelsvärlden, 17 mars 2016

Läkemedelsvärlden rapporterar om Kommissionen för Innovativa Särläkemedel. Läs mer

LIFe-time.se, 11 februari 2016

Dagens Medicin Agenda och nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden anordnade ett seminarium där olika aktörer diskuterade Cimzia-domen och dess konsekvenser för prissättningen av läkemedel. Samtidigt presenterades olika perspektiv kring hur en framtida prismodell skulle kunna se ut. Läs mer

LäkemedelsVärlden, 8 februari 2016

Anders Lönnberg, regeringens samordnare av life science, inspireras av det tyska systemet för att skapa incitament för svensk hälso- och sjukvård att uppta nya innovationer. Läs mer

LIFe-time.se, 3 februari 2016

Richard Bergström, chef för EFPIA, paraplyorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Europa, anser att svensk sjukvård måste hitta ett sätt att betala för resultaten av läkemedelsforskning. Bergström förespråkar användning av prismodeller som även tar hänsyn till att läkemedel har olika värde när de används för olika indikationer samt framhäver värdet utav hälsoekonomi vid prissättningen av läkemedel Läs mer

LäkemedelsVärlden, 3 februari 2016

Läkemedelsverket vill höja avgifterna för kliniska prövningar med nästan 90 procent från och med januari 2017. Läs mer

LäkemedelsVärlden, 2 februari 2016

SKL föreslår att vårdpersonalens uppdrag ska utvidgas till att bidra till klinisk forskning i hälso- och sjukvården. Läs mer

Dagens Apotek, 2 februari 2016

TLV:s chefsfarmaceut Niklas Hedberg anser att industrin och det offentliga måste bli bättre på att dela den ekonomiska risken. Hedberg upplyser om TLV:s nya arbetssätt för att komma runt problematiken med att dagens system innebär en risk för att en part får stå hela den ekonomiska risken. Läs mer

Dagens Apotek, 1 februari 2016

Maria Landgren, Region Skånes läkemedelschef, och TLV anser att Cimzia-domen om rabattavtal ger ytterligare ett instrument för prissättning av läkemedel. TLV upplever dock en risk för ojämlik vård och att läkemedel kommer att kosta olika mycket beroende på landsting. Läs mer

Dagens Medicin, 29 januari 2016

Jonathan Lind-Martinsson, TLV:s enhetschef, argumenterar för en utvecklad värdebaserad prissättning och poängterar att en fri prissättning är ohållbar. Läs mer

Dagens Apotek, 28 januari 2016

LIF:s VD Anders Blanck välkomnar regeringens beslut att se över prissättning och finansiering av läkemedel. Beslutet föranleddes av Cimzia-domen om rabattavtal. LIF anser att det viktigaste är att ha ett förmånssystem som gör det möjligt för förskrivaren att välja det läkemedel som passar den individuella patienten. Läs mer

Dagens Medicin, 27 januari 2016

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) kritiserar Cimzia-domens slutsatser gällande rabattavtal. Wikström anser att rättsläget fortfarande är oklart och ger därför TLV i uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen för att modellen ska präglas av större förutsägbarhet, transparens och rättssäkerhet. Läs mer

Dagens Apotek, 20 januari 2016

Riksdagsledamoten och läkaren Barbro Westerholm (L) argumenterar för att staten bör ta ett större finansiellt ansvar så att patienter med sällsynta diagnoser snabbare får tillgång till särläkemedel. Westerholm efterlyser ett nationellt system för finansiering samt specialiserade kliniker, så kallade centers of excellence. Läs mer

Life Science Sweden, 13 november 2015

TLV och specialistläkemedelsbolaget Sobi anser att diskussioner mellan företag, betalare och sjukvård är avgörande för att få ut särläkemedel på marknaden. TLV efterfrågar en mer dynamisk prissättningsprocess medan Sobi inte ser prissättningen som ett problem, utan att det viktigaste är att dagens forskning fokuserar på behandlingar som efterfrågas av patienter och sjukvården. Läs mer

Dagens Medicin, 6 augusti 2015

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och representant i socialutskottet, pekar på att dagens situation där patienter nekas effektiva läkemedel av kostnadsskäl är ohållbar. Westerholm rekommenderar regeringen att behålla dagens prissättningsmodell fast med ett högre tak utforma en särskild modell för noga definierade läkemedelskategorier eller patientgrupper. Westerholm efterfrågar även mer öppenhet ifrån läkemedelsbolagen vad gäller utvecklingskostnader och marknadsanalyser. Läs mer

GöteborgsPosten, 30 juli 2015

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot, närings- och socialutskotten, och ordförande för Nordiska rådets välfärdsutskott, föreslår att en mer jämlik sjukvård uppnås genom att landstingen ersätts med sjukvårdsregionerna samt att samarbete inleds bland de nordiska länderna. Läs mer

Dagens Medicin, 21 juli 2015

Petra Palmgren Lindwall, styrelseordförande Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning, Thomas Sejersen, professor/överläkare Karolinska universitetssjukhuset, styrelseledamot för muskeldystrofiforskning och Mar Tulinius, professor/överläkare problematiserar handläggningen av särläkemedel. Kritik riktas mot de långa handläggningstiderna samt de komplexa frågeställningar som uppstår när ett högt prissatt läkemedel existerar och ingen alternativ behandling finns att tillgå. Läs mer

Läkartidningen, 8 juni 2015

Diana Karpman, professor i barnnefrologi, överläkare, barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, med flera kritiserar NT-rådets rekommendation till landsting och regioner att på grund av det mycket höga priset avstå från behandling med eculizumab (Soliris). Karpman med flera kräver att NT-rådet drar tillbaka sitt beslut omgående så att patienter framgångsrikt kan få livräddande behandling och därigenom erbjudas en framtid med god livskvalitet. Läs mer

Dagens Samhälle, 25 januari 2015

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset, specialist i njursjukdomar och tidigare professor i transplantationsmedicin vid Sahlgrenska Akademin, anser att systemet för beslut om finansiering och förskrivning av nya och innovativa läkemedel innebär en orimlig diskriminering av patienter med sällsynta diagnoser. Läs mer