Det är dags att ge Sverige bättre tillgång till nya, livsviktiga mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar.

”Jämlik vård kräver ett enklare läkemedelssystem”

Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete avstannar. Regeringen bör genast ta initiativ till en långsiktig överenskommelse med regionerna om det särskilda statsbidraget till läkemedel, skriver företrädare för Läkarförbundet, Lif – de forskande läkemedelsföretagen och Funktionsrätt Sverige. Läs mer

Nya dyra läkemedel stor utmaning för samhället

Hur mycket får en sjukdom kosta? Den frågan kommer att ställas på sin spets allt oftare när nya läkemedel som kan revolutionera patienters liv blir allt dyrare och samhället tvingas prioritera. Redan i år kan flera läkemedel som kostar många miljoner kronor bli möjliga att använda i Sverige skriver Dagens Nyheter. Läs mer

Så tycker andra aktörer om finansiering och tillgång till medicin och behandling för sällsynta sjukdomar (SOU 2018:89)

Kommissionen för innovativa särläkemedel har sammanfattat de inkomna remissvaren på SOU 2018:89 med fokus på sällsynta sjukdomar och tillgången till medicinering och behandling. Fullständiga remissvar går att läsa på riksdagens hemsida. Ställningstagande kring ett särskilt statligt bidrag Regionerna ställer sig positiva till ett särskilt bidrag till nya effektiva läkemedel och att ett tillägg till ett […] Läs mer

Bakom initiativet

Kommissionen för Innovativa Särläkemedel är ett initiativ av åtta forskningsintensiva läkemedelsföretag som efterlyser förbättringar inom vården av personer med mycket sällsynta och livshotande sjukdomstillstånd.

image001
Vertex1
Alexion1

 

Har du frågor?
Hör av dig till oss!  Jag godkänner att ISL-Forum använder min mailadress och/eller mitt telefonnummer för att kontakta mig i syfte att besvara mitt meddelande. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter