Det är dags att ge Sverige bättre tillgång till nya, livsviktiga mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar.

Läsvärt remissvar från Statens medicinsk-etiska råd

Kommissionen anser att SMERs remissvar har intressanta och relevanta synpunkter. Bland annat skriver man: ”Smer anser att det finns flera förslag i betänkandet som bör kunna leda till en bättre och mer jämlik tillgång till effektiva läkemedel. Rådet tillstyrker bland annat förslaget om ett statligt stöd för regioner som har särskilt höga kostnader för läkemedel för sällsynta tillstånd […] Läs mer

Regionerna stänger ute patienterna från inflytande

Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige skriver om ett förslag inom det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård som innebär att sjukvårdsregionerna själva ska kunna bestämma vem som ska representera patienten. Om förslaget genomförs så finns en överhängande risk att patientperspektivet förloras i och med att programområdena uteslutande kan bemannas av professionen. Ett exempel är […] Läs mer

”Jämlik vård kräver ett enklare läkemedelssystem”

Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete avstannar. Regeringen bör genast ta initiativ till en långsiktig överenskommelse med regionerna om det särskilda statsbidraget till läkemedel, skriver företrädare för Läkarförbundet, Lif – de forskande läkemedelsföretagen och Funktionsrätt Sverige. Läs mer

Bakom initiativet

Kommissionen för Innovativa Särläkemedel är ett initiativ av åtta forskningsintensiva läkemedelsföretag som efterlyser förbättringar inom vården av personer med mycket sällsynta och livshotande sjukdomstillstånd.

image001
Vertex1
Alexion1
Roche_Logo

 

Har du frågor?
Hör av dig till oss!  Jag godkänner att ISL-Forum använder min mailadress och/eller mitt telefonnummer för att kontakta mig i syfte att besvara mitt meddelande. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter