Jonas Andersson berättar om rapporten "Från ord till handling"

Ulf Persson berättar om IHEs rapport om sällsynta diagnoser

Trailer: Halkar Sverige efter i introduktionen av nya läkemedel?

Sällsynta diagnoser under Covid-19 - Webinarium 23 oktober 2020

Intervju med Överläkare/Docent Göran Solders

Intervju med Professor Lena Hjelte

”Det finns ett behov av ökad tydlighet och transparens”

Ny modell för betalningsvilja för läkemedel mot sällsynta sjukdomar

"Tillgången på läkemedel är ojämlik"

"Avsikten är att lämna ett väl förankrat förslag"

BESÖK VÅR YOUTUBEKANAL