Kontaktpersoner

Beata Ferencz

Talesperson kommissionen för innovativa särläkemedel
Mailadress: beata.ferencz@roche.com

Doktor Patrick Svarvar

Medförfattare ”Ny modell för betalningsvilja”
Mailadress: patrick.svarvar@chiesi.com

Driftfrågor, kontakta: isl@diplomatcom.com