Kontaktpersoner

Cecilia Bröms-Thell

Talesperson kommissionen för innovativa sårläkemedel
Mailadress: cecilia.broms-thell@sanofi.com

Doktor Freddie Henriksson

Medförfattare ”Ny modell för betalningsvilja”
Mailadress: freddie.henriksson@sanofi.com

Doktor Patrick Svarvar

Medförfattare ”Ny modell för betalningsvilja”
Mailadress: patrick.svarvar@chiesi.com