Det är dags att ge Sverige bättre tillgång till nya, livsviktiga mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar.

Flera viktiga slutsatser i TLVs rapport för ökad tillgång till nya genterapier

Nya innovativa läkemedel, framförallt avancerade genterapier står för dörren. I en ny rapport till regeringen redovisar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förslag på åtgärder som kan underlätta för patienterna att få tillgång till dessa läkemedel. I rapporten föreslår TLV att myndigheten tillsammans med regioner och företag gemensamt bör pröva utfallsbaserade betalningsmodeller, där storleken på betalningen till företaget beror […] Läs mer

”Jag skäms över reglerna i svensk sjukvård”

Den 23 mars debatterades Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel. Riksrevisionen har i rapporten granskat TLVs arbete med att bedöma vilka läkemedel som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet samt regeringens arbete med att ge förutsättningar för detta arbete. Enligt Riksrevisionen bör regeringen bland annat initiera en dialog mellan staten, regionerna och industrin för att […] Läs mer

EU:s översyn av regler för sällsynta läkemedel kan försämra läget för svenska patienter

EU:s regler om läkemedel för barn och för personer med sällsynta sjukdomar har funnits i nästan 20 år. Reglerna ska nu ses över med målsättning att det ska utvecklas läkemedel som tillgodoser de särskilda behoven hos patienter med sällsynta sjukdomar, att denna grupp snabbt får tillgång till läkemedel och att det finns effektiva förfaranden för […] Läs mer

Bakom initiativet

Kommissionen för Innovativa Särläkemedel är ett initiativ av åtta forskningsintensiva läkemedelsföretag som efterlyser förbättringar inom vården av personer med mycket sällsynta och livshotande sjukdomstillstånd.

Alxn logo
Roche_Logo
Vertex1

 

Har du frågor?
Hör av dig till oss!      Jag godkänner att ISL-Forum använder min mailadress och/eller mitt telefonnummer för att kontakta mig i syfte att besvara mitt meddelande. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter