Nyhetsbrev #7

I detta nyhetsbrev: Kommentar till regeringens forskningsbudget, ny motion på särläkemedelsområdet samt Kaliber (P1) om ”Landstingens dilemma – priset på ett liv”.