Särläkemedel i media

Kommissionen summerar den senaste veckans nyheter inom sällsynta sjukdomar. Bland annat om uttalanden från TLV och NT-rådet, varför läkemedel inte klarar prövningsfasen samt om föräldrar med barn som har sällsynta sjukdomar utan diagnos. Läs mer om detta här.