Särläkemedel i media

Kommissionen summerar den senaste veckans nyheter inom ämnet sällsynta sjukdomar, bland annat om den kommande utredningen om prissättning av läkemedel, en intervju med Mattias Bankel från Amicus och ett debattinlägg från Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Läs vidare här.