Särläkemedel i media

Kommission summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar, bland annat en intervju med Anna-Lena Sörenson (S), kommittédirektiv till den kommande utredningen om prissättning av läkemedel och ett skriftligt svar från Gabriel Wikström (S) angående en nationell plan för sällsynta sjukdomar. Läs vidare här.