Särläkemedel i media

Kommissionen summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar, bland annat ett referat från Dagens Medicins seminarium på temat prissättning av läkemedel, Anna-Lena Sörensons (S) nya uppdrag och ny policy för prissättning vid sällsynt sjukdom. Läs vidare här.