Särläkemedel i media

Kommissionen summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar, i detta nyhetsbrev återfinns bland annat rapporter från Tillväxtanalys och TLV samt hur man arbetar i Belgien med nya läkemedel. Läs hela nyhetsbrevet här.