Experter och sakkunniga i utredning

Idag blev det offentligt vilka personer som har förordnats av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström att vara experter och sakkunniga i utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (S 2016:07).

Under hösten 2016 blev det klart att regeringen förordnade Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, till särskild utredare. Uppdraget ska delredovisas senast 1 november i år och slutgiltigt senast 1 december 2018. De som är experter och sakkunniga i utredningen är följande:

 • Sarah Cagnell, rättssakkunnig, sakkunnig
 • Fredrik Friberg, departementssekreterare, sakkunnig
 • Anders Hamsten, rektor, sakkunnig
 • Stefan Karlsson, ämnesråd, sakkunnig
 • Lisa Ståhlberg, ämnesråd, sakkunnig
 • Fredrik Andersson, avdelningschef, expert
 • Ann-Britt Bern, konkurrenssakkunnig, expert
 • Marie Gårdmark, direktör, expert
 • Maria Palmetun Ekbäck, överläkare, expert
 • Tobias Renberg, utredare, expert
 • Emma Spak, läkare, expert
 • Mikael Svensson, läkemedelsstrateg, expert
 • Lisa van Duin, jurist, expert
 • Bernt Åslund, farmacie doktor, expert