Särläkemedel i media

Kommissionen summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar, i detta nyhetsbrev återfinns bland annat kommentarer på den undersökning från Novus som presenterades på Sällsynta dagen, en debattartikel undertecknad av Riksförbundet Sällsynta diagnoser m.fl. samt en artikel om det EU-initiativ som ska förbättra vården. Läs hela nyhetsbrevet här.