Professor Ulf Persson skissar betalningsmodeller för särläkemedel i ny rapport

I denna studie ges fem olika förslag till finansiering av nya särläkemedel. Dessa är:

  1. Egenfinansiering – privata försäkringar
  2. Nya ekonomiska ersättningsmodeller
  3. Skattefinansierad landstings/regional egen försäkringslösning för särläkemedel
  4. Skattefinansierad statligt öronmärkt tilläggsfinansiering
  5. Skattefinansierad separat statlig budget för särläkemedel.

Finansieringsförslagen syftar främst till att säkra tillgången till resurser för sådana behandlingar som visat sig ge en positiv hälsoeffekt och nytta som kan motiveras med den betalningsvilja som TLV och NT-rådet fastställt. Utan resurser kommer behandlingarna inte till stånd och nyttan för patienterna uteblir. Det är hastigheten i upptaget som är det väsentliga för att nyttan ska åstadkommas. Ett långsamt upptag är dyrt i bemärkelsen förlorad hälsa.

De föreslagna finansieringsmodellerna har alla sina fördelar och nackdelar. Det är vår förhoppning att dessa förslag ska kunna vara ett litet bidrag till den fortsatta diskussionen om särläkemedlens finansiering och prioritering.

Ta del av Ulf Perssons paper här.