”Tillgången på läkemedel är ojämlik”

På ett riksdagsseminarium den 7:e juni diskuterades vård och läkemedel vid sällsynta sjukdomar. Seminariet arrangerades av Finn Bengtsson (M) och Barbro Westerholm (L).

Med på seminariet var Cecilia Bröms-Thell från Kommissionen för Innovativa Särläkemedel. Det är ett problem idag att olika landsting har olika möjligheter att ta hand om läkemedel för sällsynta diagnoser. Det leder till att tillgången till vård och läkemedel är ojämlik i landet.

I november lämnar regeringens utredare ett första delbetänkande. Regeringen har pekat ut att det är finanseringsdelen som utredningen inledningsvis ska fördjupa sig i. Utredningens slutbetänkande ska lämnas efter valet 2018. Det innebär att avsikten är att lämna ett väl förankrat förslag hos aktörerna som också kan genomföras politiskt, menar utredaren Toivo Heinsoo.