Ordning i leden?

På ett seminarium den 4 juli i Almedalen 2017 med rubriken Innovation – lyx eller nödvändighet i sjukvården? presenterade Carl Lundgren, utredare på Vårdanalys, resultaten från utvärderingen om ordnat införande av nya läkemedel. Ett uppdrag Vårdanalys har haft av regeringen.

Carl Lundgren under seminariet i Almedalen Carl Lundgren under seminariet i Almedalen

I korthet är resultaten att processen för ordnat införande kan bidra till en mer jämlik läkemedelsanvändning genom nationella rekommendationer och avtal, men Vårdanalys ser också att skillnader kvarstår i landet. Flera andra faktorer påverkar tillgången till läkemedel – exempelvis finansieringen, landstingens lokala införandeprocesser och tillgången till personal. Ur patientens perspektiv är det problematiskt att tillgången till nya läkemedel kan variera i landet. Vidare visar utvärdering också att det finns brister i processens transparens och förutsägbarhet samt att ansvarsfördelningen mellan de involverade aktörerna är otydlig.

Därför rekommenderar Vårdanalys bland annat att regeringen stärker förutsättningarna för ett mer långsiktigt hållbart, transparent, förutsägbart och rättssäkert av nya läkemedel Regeringen bör även stärka vårdens förutsättningar att följa upp läkemedelsanvändningen. Landstingen bör arbeta mer proaktivt med införandet av läkemedel samt utveckla den lokala uppföljningen.

Ta del av hela rapporten här.