Flera motioner om sällsynta sjukdomar och särläkemedel

Under den allmänna motionstiden i riksdagen har flera motioner om sällsynta diagnoser och särläkemedel inkommit. Alla dessa samlas i vår faktabank där också motioner från tidigare år finns. I vår faktabank finns också länkar till olika fördjupningsmaterial som berör våra frågor, till exempel utredningar, frågor i riksdagen, propositioner och vetenskapliga artiklar.