Skriftlig fråga i riksdagen om tillgången till särläkemedel

Robert Hannah (L) har skickat en skriftlig fråga till socialminister Annika Strandhäll (S). Robert Hannah frågar vad regeringen gör för att säkerställa att barn som behöver särläkemedel får rätt till dem? Läs Robert Hannahs fråga här. Svar väntas inom två veckor.