”Sverige måste kunna hantera sällsynta sjukdomar”

Den pågående mediedebatten kring barn med mycket svåra neuromuskulära sjukdomar sätter fingret på att samhället inte klarar av att hantera svåra frågeställningar kring sällsynta sjukdomar. Nu måste vi alla – företag, vårdens professioner, landsting och regioner, myndigheter och politiker på alla nivåer – ta ett gemensamt ansvar för att hitta en väg framåt, skriver Anders Blank, vd på LIF, i LIFe-time.