Särläkemedel i media

Kommissionen summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar, i detta nyhetsbrev återfinns bland annat material från ett riksdagsseminarium, svar på en skriftlig fråga i riksdagen samt en rapport från EU. Läs nyhetsbrevet här.