Lägesrapport och uppdatering om regeringens life science-arbete

Regeringens samordnare för life science, Anders Lönnberg, talade nyligen på ett seminarium anordnat av Pharma Network. På agendan stod att ge en lägesrapport och uppdatering om regeringens life science-arbete.

Anders Lönnbergs uppdrag som samordnare går ut sista januari 2018 och därefter tas arbetsuppgifterna över av en nyinrättad enhet inom Regeringskansliet, med särskilt uppdrag att hantera frågor som berör life science.

Liknande modell som på andra platser
Den nyinrättade enheten är tänkt att bestå av personal från olika departement, som finans-, näring- och socialdepartementet, för att effektivisera arbetet och säkerställa att uppkomna förslag ges god möjlighet att bli verklighet. Modellen liknar den som finns i Storbritannien och Danmark. Dessutom har ett särskilt life science-råd inrättats i riksdagen där departementets motsvarigheter bland utskotten finns representerade.
– Genom detta är ambitionen att få bättre behandlingsmetoder som snabbare sprids, öka svensk export och svenska investeringar på life science-området, berättar Anders Lönnberg, som kommer sitta kvar som ordförande i expertrådet.

Frågan om sällsynta sjukdomar behöver lösas
Under det senaste året har den pågående läkemedelsutredningen haft kontakt med regeringens life science-samordnare. Kontakterna har då bland annat handlat om hur man bäst stödjer innovation inom läkemedelsindustrin. En framtagen vitbok pekar ut de ett-åriga budgeterna som ett problem för säkerställandet av innovation, tillsammans med att patientutfall tydligare behöver bli ett mål för vården att förhålla sig till.

Vad gäller frågan om sällsynta sjukdomar och innovativa särläkemedel önskar Anders Lönnberg att utredningen slutligen löser den frågan.
– Det har förts en debatt de senaste åren om att svensk sjukvårdsförsäkring inte gäller dem med sällsynta sjukdomar, för att de inte går att räkna hem hälsoekonomiskt. Det vore fruktansvärt om det ska vara så, säger Anders Lönnberg.