Särläkemedel i media

Kommissionen summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar, i detta nyhetsbrev återfinns bland annat material från den överenskommelse regeringen och SKL har slutit och hur Brexit kan innebära minskad tillgång till läkemedel för sällsynta sjukdomar. Läs mer här.