INBJUDAN TILL SEMINARIUM: EN NY MODELL FÖR BETALNINGSVILJA FÖR LÄKEMEDEL MOT SÄLLSYNTA SJUKDOMAR

Kommissionen för Innovativa Särläkemedel bjuder in till frukostseminarium den 2 maj kl. 8.30 – 9.30 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6, i Stockholm. Frukost serveras från kl. 8.00 och anmälan är obligatorisk till vidar.lindgren@diplomatcom.com

Hur mycket får ett nytt läkemedel kosta? Hur stor betalningsvilja har samhället för nya läkemedel? Skiljer sig denna åt då det gäller läkemedel till små patientgrupper med allvarliga och sällsynta diagnoser? Hur ska vi räkna på kostnadseffektivitet och bestämma betalningsvilja när de traditionella modellerna inte fungerar tillfredsställande?
Det är frågor som varit föremål för mycket debatt de senaste åren. Kommissionen för Innovativa Särläkemedel har därför vidareutvecklat de modeller för betalningsvilja som finns i nuläget för att försöka fånga fler dimensioner som kan vara viktiga för samhällets vilja att betala för nya behandlingar. Denna modell presenteras på seminariet och följs av en diskussion med representanter från TLV, NT-rådet, läkemedelsutredningen och politiken.

PROGRAM

08.30 – 08.35 Välkomna
Cecilia Bröms-Thell, talesperson Kommissionen för Innovativa Särläkemedel, hälsar välkomna.

08.35 – 08.50 En ny modell för bestämning av betalningsviljan för nya behandlingar
Medlemmarna i Kommissionen för Innovativa Särläkemedel, hälsoekonomerna Freddie Henriksson och Patrick Svarvar, presenterar en vidareutvecklad modell (kvantitativ multikriteriemodell), för betalningsvilja

08.50 – 09.10 Panel: TLV:s och NT-rådets syn på förslaget
Hur ser TLV på en denna modell som inkluderar fler dimensioner än enbart sjukdomens svårighetsgrad? Douglas Lundin, chefsekonom på TLV, kommenterar den nya modellen.
Det presenterade förslaget är en vidareutveckling av NT-rådets modell. Hur ser NT-rådet och landstingen på denna vidareutveckling? Går det att göra den kvantitativ? Jan Liliemark, professor farmakoterapi och Maria Landgren, Region Skåne, kommenterar modellen.

09.10 – 09.30 Panel: Politiken och läkemedelsutredningen kommenterar förslaget
Den pågående läkemedelsutredningen lägger fram sitt huvudbetänkande i höst. I vad mån granskar man särläkemedelsdilemmat? Joakim Ramsberg, huvudsekreterare i utredningen, kommenterar.
Inom politiken har frågan om sällsynta diagnoser och den ojämlika tillgången till läkemedel varit föremål för seminarier och motioner. Kan en ny modifierad modell för betalningsvilja vinna politiskt stöd? Barbro Westerholm (L) och Anna-Lena Sörenson (S) från socialutskottet ger sin syn.

Seminariet modereras av Lars Leijonborg, f.d. högskole- och forskningsminister. Anmälan obligatorisk till vidar.lindgren@diplomatcom.com, senast 26 april.