Ett QALY är värt mer än två miljoner kronor

Trafikverket har nyligen höjt värdet av ett statistiskt liv från 24 till 40,5 miljoner kronor. Det motsvarar ett värde per QALY på 2,4 miljoner kronor. Detta bör utgöra ny referenspunkt i sjukvårdens prioriteringsbeslut. Skriver Professor Ulf Persson (IHE Lund) och pol mag Sara Olofsson (IHE), i Läkartidningen.se.