Särläkemedel i media

Kommissionen summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar. Denna gång med debatt om ett gemensamt europeiskt specialistcentra, QALY-värderingar och resursfördelning samt en ny svensk kommitté för policyutveckling inom bland annat sjukvården. Läs mer här.