Särläkemedel i media

Kommissionen summerar de senaste nyheterna inom ämnet sällsynta sjukdomar. Denna gång med en ny dansk avtalsmodell, svenska patienters tillgång till nya läkemedel, behovet av en mer transparent process kring förmånsbeslut och anslag för behandling av barn med sällsynta sjukdomar. Läs mer här.