NEPI rapport om särläkemedel 2019

I slutbetänkandet i SOU 2018:89 lyfter läkemedelsutredningen fram frågan kring kostnaderna för särläkemedel i Sverige. Enligt NEPIs bedömning krävs det en mer fördjupad analys för att öka förståelsen om särläkemedel. Därför har man nu publicerat en rapport som belyser ämnet närmare.