Panelsamtal om läkemedelsutredningen

I början av Mars anordnade SNS ett panelsamtal om Läkemedelsutredningen. Under samtalen diskuterades svagheter och styrkor med utredningen och deltog gjorde bland annat Joakim Ramsberg, huvudsekreterare Läkemedelsutredningen. En av de mest påtagliga svårigheterna som lyftes upp var framför allt hur länge utredningen kommer att vara aktuell och hur marknaden för läkemedel kommer se ut i framtiden. Läs artikeln här.