Regionerna stänger ute patienterna från inflytande

Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige skriver om ett förslag inom det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård som innebär att sjukvårdsregionerna själva ska kunna bestämma vem som ska representera patienten. Om förslaget genomförs så finns en överhängande risk att patientperspektivet förloras i och med att programområdena uteslutande kan bemannas av professionen. Ett exempel är området sällsynta diagnoser där många patienter tycker att förbättrad livskvalité är viktigare att fokusera på snarare än professionens intresse av vilka gener som kan ha orsakat sjukdomen.