Läsvärt remissvar från Statens medicinsk-etiska råd

Kommissionen anser att SMERs remissvar har intressanta och relevanta synpunkter. Bland annat skriver man: ”Smer anser att det finns flera förslag i betänkandet som bör kunna leda till en bättre och mer jämlik tillgång till effektiva läkemedel. Rådet tillstyrker bland annat förslaget om ett statligt stöd för regioner som har särskilt höga kostnader för läkemedel för sällsynta tillstånd och förslaget om ett särskilt bidrag för introduktionen av nya läkemedel.”