”Regionerna kan omöjligen på egen hand hantera detta”

Vården står inför stora genombrott vad gäller nya behandlingsalternativ inom cell- och genterapi, vilket medför stora utmaningar. För att patienter med svåra, ibland sällsynta, sjukdomar ska få tillgång till bästa möjliga behandling behöver vi se över dagens prissättning, finansiering och betalning för dessa behandlingar, skriver Anna-Lena Danielsson (S) och Karin Sundin (S), regionråd i Västerbotten respektive Örebro län.