”Inför en nationell gräddfil för behandling av svåra sällsynta sjukdomar”

Daniel Irvall lider av Duchennes muskeldystrofi utan möjlighet till bot. Länge saknades bromsande medicin men på senare år har det funnits ett preparat som verkar för just hans diagnos. Ändå har Region Halland beslutat att avbryta denna behandling från första november. Det finns ett antal sällsynta och mycket svåra sjukdomstillstånd som kan behandlas, men läkemedlen behöver en särskild gräddfil där vi nationellt gemensamt och solidariskt står för de höga kostnaderna skriver Bengt Eliasson (L) och Barbro Westerholm (L).