Vi måste få fram nya modeller – tillsammans

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vill sätta igång ett arbete för att få fram nya betalningsmodeller för innovativa läkemedel. Det är mycket välkommet och något som vi inom den forskande läkemedelsbranschen också ser behövs. Regionerna, läkemedelsbranschen och staten måste jobba tillsammans för att hitta modeller som ger svårt sjuka patienter tillgång till avancerade läkemedel utan onödig fördröjning, skriver Anders Blanck, VD LIF