Video från ECRD 2020 om sällsynta diagnoser

ECRD är globalt en av de största konferenserna om sällsynta diagnoser och ger möjlighet till samarbete, lärande och dialog för att utforma den framtida politiken för sällsynta sjukdomar.

Årets upplaga av konferensen skulle ursprungligen hållas i Stockholm, men i och med utbrottet av covid-19 har programmet genomförts digitalt. Stort fokus ägnades åt vision 2030 för anhöriga och patienter med sällsynta tillstånd, något som senare kommer att redovisas till EU. Det handlar om alltifrån rätt till diagnos, tillgång till behandling, samordning och digital vård.

Under konferensen visades också en film som förklarar mycket av den problematik som finns i Sverige gällande sällsynta diagnoser. Se filmen nedan:

https://vimeo.com/416256953