En svensk strategi för sällsynta hälsotillstånd

EU:s ministerråd rekommenderade år 2009 medlemsländerna att anta strategier för sällsynta sjukdomar. Sverige har, till skillnad från de flesta andra länder i Unionen, inte antagit en sådan. Eftersom problemen fortfarande är stora och att det finns en betydande potential att inom rimliga ekonomiska ramar förbättra situationen för de drabbade, är det nu dags att Sverige tar nästa steg.

Idag lanserar därför Kommissionen för innovativa särläkemedel en nationell strategi som kan antas av riksdagen under 2021 och gäller för statsmakternas agerande under 2022 – 2025.

Ladda ner dokumenetet här:
Strategi för sällsynta hälsotillstånd