Sverige halkar efter i introduktionen av nya läkemedel

Nya studier visar att tillgången till internationellt godkända och tillgängliga läkemedel mot sällsynta diagnoser är sämre i Sverige, än i många andra europeiska länder och nordiska grannar. Om utvecklingen fortsätter riskerar Sverige att tappa sin position som framgångsrik Life Science nation.

Sverige har en lång tradition som forsknings- och innovationsland, inte minst inom Life Science. Ett ekosystem av grundforskning, världsledande vårdgivare, forskningsintensiva företag och goda regulatoriska förutsättningar har varit avgörande för att Sverige kunnat attrahera forskare, investeringar och kliniska studier. Vi ser nu hur Sverige tappar mark inom detta område, framför allt i den senare delen av kedjan. Allt fler forskande läkemedelsföretag väljer bort Sverige för tidig lansering av nya läkemedel och medicinska studier.

En färsk studie från Lif visar att tillgången till innovativa behandlingar är jämförelsevis sämre i Sverige än i flera av våra nordiska grannar. I studien ”Access to new medicines with EMA approval 2016-2018 in Sweden” har man bland annat jämfört andelen tillgängliga läkemedel, och hur lång tid det tar att introducera nya läkemedel i Sverige jämfört med Danmark och Norge. Under 2020 var 4 av 10 nya behandlingar som godkänts av EMA 2016-2018, inte tillgängliga för svenska patienter. Samtidigt användes en majoritet av dessa icke-tillgängliga läkemedel av patienter i Danmark.

Under de senaste åren har ny forskning och nya avancerade läkemedel möjliggjort många förbättrade behandlingsmöjligheter för patienter med sällsynta diagnoser och sjukdomar. Att internationellt godkända och tillgängliga läkemedel mot sällsynta diagnoser också blir tillgängliga för svenska patienter är dock långt ifrån säkert.

Varje år sammanställer den europeiska organisationen för forskande läkemedelsföretag (EFPIA) en undersökning av tillgängligheten och tid för introduktion i ett 30-tal europeiska länder. För sällsynta diagnoser konstaterades att genomsnittstiden mellan EMA-godkännande och behandlade patienter var 39 dagar i Tyskland, 108 dagar i Danmark och 152 dagar i Österrike. Sveriges genomsnittliga tid var 415 dagar. Samma studie fastställer också att endast 43% av de behandlingar som fick EMA-godkännande för behandling av sällsynta diagnoser var tillgängliga i Sverige. I nära hälften av länderna i studien hade patienterna bättre tillgång till nya behandlingar jämfört med Sverige.

Resultaten väcker frågor om hur attraktivt Sverige är som tidigt lanseringsland för nya läkemedel. Sedan mitten av 2000-talet har också antalet ansökningar om kliniska studier minskat från knappt 300 per år till strax över 100. Om utvecklingen fortsätter riskerar Sverige att tappa sin position som framgångsrik Life Science nation, och i slutändan drabbas svenska patienter som inte får tillgång till nya innovativa och livsförbättrande behandlingar.