”Jag skäms över reglerna i svensk sjukvård”

Den 23 mars debatterades Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel. Riksrevisionen har i rapporten granskat TLVs arbete med att bedöma vilka läkemedel som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet samt regeringens arbete med att ge förutsättningar för detta arbete. Enligt Riksrevisionen bör regeringen bland annat initiera en dialog mellan staten, regionerna och industrin för att diskutera aktuella läkemedelsfrågor.

Efter beslut i riksdagen riktas nu ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att ta fram en särskild nationell strategi och en särskild finansiering för att säkerställa att patienter i hela landet får tillgång till läkemedel mot sällsynta sjukdomar och diagnoser.

Anders W Jonsson var särskilt kritisk till dagens regler och pekade på nya behandlingar för cystisk fibros.

”Trots att det nu i princip finns en botande behandling på en sjukdom som kan vara dödlig, och som mycket få svenskar är drabbade av men där de som är drabbade har drabbats desto mer, tillhandahålls inte det här läkemedlet i Sverige. I USA har det varit tillgängligt sedan 2019.”

Han konstaterar också att det främst beror på  politiska beslut, eller avsaknaden av politiska beslut som gör att Sverige halkar efter övriga länder.

”I Sverige anses det här vara för dyrt. Som om lungtransplantation vore billigare. Som om ett liv med svår lungsjukdom vore enklare. Som om ett förkortat liv skulle kunna värderas i pengar.”

Se hela debatten på riksdagens hemsida