Nyckelroll för Sverige när det beslutas om sällsynta läkemedel i EU

Den 1 januari tar Sverige över ordförandeskapet i EU, och kommer ha en nyckelroll i utvecklingen av nya regelverk för sällsynta läkemedel under våren. Samtidigt finns orosmoln kring vilken politik som Sverige kommer att driva i särläkemedelsfrågorna.

I Sverige har frågan om tillgång till sällsynta läkemedel blivit allt mer aktuell. Signalerna från utgående regering, liksom avsiktsförklaringar från nya sjukvårdsministern Acko Ankarberg innebär ett nytt politiskt läge. Omvärldsutvecklingen mot mer av genterapier, precisionsmedicin och ATMP sätter frågorna i ett nytt ljus, och TLV har under de senaste åren haft flera uppdrag att analysera utvecklingens konsekvenser för Sverige. På EU-nivå pågår samtidigt ett arbete med att revidera den gällande EU-förordningen om särläkemedel (Orphan Medicinal Products Regulation) i stramare riktning.

Den 1 januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU, och därmed ansvaret att samordna och driva EU:s arbete med sällsynta läkemedel framåt. De senaste åren har dock präglats av svensk passivitet i dessa frågor, och när Sverige nu tar över ordförandeklubban råder viss osäkerhet om vilken politik som kommer drivas.

I maj 2022 lämnade Camilla Waltersson Grönwall, numera socialtjänstminister, in en skriftlig fråga till dåvarande socialminister Lena Hallengren. Hon menade då att en motsträvig regering har pressats av riksdagen att inta en högre profil samtidigt som viktiga patientorganisationer, såsom EURORDIS-Rare Diseases Europe, som representerar 995 organisationer i 74 länder, driver på för ett mer ambitiöst europeiskt regelverk för människor som drabbas av sällsynta sjukdomar. Men frågan är lika relevant för Acko Ankarberg Johansson att besvara – Vilka åtgärder avser den nya regeringen att vidta under det kommande svenska ordförandeskapet i EU?

Sverige har goda möjligheter att driva konkreta förändringar inom sällsynta sjukdomar. Sverige har en starkt tradition inom Life-Science frågor och en gedigen medicinsk infrastruktur, med hög kompetens kring dessa frågor. Här kan vi bidra till att ett nytt regelverk för särläkemedel inom EU som slår vakt om rimliga villkor för svensk och europeisk läkemedelsforskning.

Den svenska regeringen bör således ta fasta på detta ypperliga tillfälle att få till konkreta omtag, både nationellt och på EU-nivå. Låt spetskompetens inom avancerade innovationer, precisionsmedicin och sällsynta sjukdomar få möjlighet att ta plats under ordförandeskapet.