Ulf Persson berättar om IHEs rapport om sällsynta diagnoser

I slutet av maj 2023 presenterade Ulf Persson, senior rådgivare vid IHE, en ny rapport om utvärdering, införande och ersättning av nya terapier för sällsynta diagnoser. Rapporten har tagits fram med stöd av Kommissionen för Innovativa Särläkemedel.

I en ny film berättar Ulf Persson hur avancerad forskning och nya läkemedel medför betydande förändringar, inklusive fler specialiserade läkemedel, gen- och cellterapier samt precisionsmedicin. Samtidigt innebär utvecklingen nya utmaningar för bedömning och finansiering av särläkemedel och behandlingar.

Rapporten har tre huvudsakliga förslag till förbättringsområden:

  1. Revidering av värderingen av hälsorelaterad nytta för olika svårighetsgrader, baserad på individuella preferenser och i linje med ekonomisk teori. Rapporten diskuterar GRACE (Generelized Risk-Adjusted Cost-Effectiveness).
  2. Revidering av värderingen av nya terapier, särskilt särläkemedel, genom att inkludera fler värdeattribut än bara kostnadsbesparingar, livslängd och livskvalitet. ”Värdeblomman” diskuteras som en möjlig lösning.
  3. Genomförande av HTA-värderingar av särläkemedel i flera steg för att undvika fördröjningar. En potentiell åtgärd är att införa villkorad betalning i linje med tidigare förslag om utfallsbaserad prissättning.

Ladda ner hela IHE-rapporten här