Ny rapport av Jonas Andersson – Åtta förslag för bättre och snabbare tillgång på särläkemedel

Jonas Andersson, tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen för Liberalerna har på uppdrag av Kommissionen för Innovativa Särläkemedel skrivit rapporten ”Från ord till handling – åtta förslag för bättre och snabbare tillgång på läkemedel i Sverige”.

Rapporten, som presenterades onsdagen 26 juni innehåller åtta förslag för hur staten och regionerna kan justera dagens system på ett sätt som ger patienter med sällsynta diagnoser snabbare tillgång till nya läkemedel på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Under lanseringen i Almedalen deltog; Agneta Karlsson, Generaldirektör, TLV, Mikael Dahlqvist, Riksdagsledamot (S), ledamot i socialutskottet, Marie Morell, Regionråd i region Östergötland (M), Janette Olsson, Regionråd i Västra Götalandsregionen (S), Malin Sjöberg Högrell, Regionråd i region Uppsala (L) och Oskar Ahlberg, Vice ordförande, Riksförbundet Sällsynta Diagnoser.

Ta del av hela rapporten här

Se intervju med Jonas Andersson om rapporten ”Från ord till handling”